Artyści, których prace prezentujemy i sprzedajemy w naszym sklepie, często inspirują się kulturą karpackich górali, Łemków, Bojków czy Hucułów. Warto zatem ją choć odrobinę poznać.

   Bieszczady polskie, we współczesnych granicach Polski, to część Bieszczadów Zachodnich obejmujących też po stronie słowackiej Góry Bukowskie. Ich zachodnią granicę wyznacza dolina rzeki Osławy i Osławicy, Przełęcz Łupkowska i dolina rzeki Laborec. Granica wschodnia przebiega rzeką San, przez Przełęcz Użocką i dolinę rzeki Uż.

   Przed drugą wojną światową ziemie te zamieszkiwali Bojkowie. To jedna z trzech  ruskich (rusińskich) grup etnicznych. Sąsiadami Bojków na zachodzie byli Łemkowie, zaś na wschodzie – Huculi. Czas przeszły jest tu jak najbardziej uzasadniony. Po wojnie Bojkowie i Łemkowie mieszkający w granicach Polski zostali wysiedleni niemal w całości.

   Każda z tych grup wyróżniała się swoistymi cechami, miedzy innymi językiem, ubiorem, zwyczajami i obrzędami, budownictwem. Ogromną rolę w kulturze i życiu codziennym rusińskich górali odgrywał kościół prawosławny, a od XVIII wieku kościół greckokatolicki, nazywany też unickim.

   Zainteresowanych kulturą Łemków i Bojków zachęcam do lektury książek Andrzeja Karczmarzewskiego – „Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie” i „Świat Bojków. Etnograficzna podróż po Bojkowszczyźnie”. Obie wydała rzeszowska oficyna Wydawnictwo Libra PL. Książki te są dostępne w naszej stacjonarnej ofercie w browarze Ursa Maior w Uhercach Mineralnych od końca kwietnia do końca października.

Zdjęcie w artykule pochodzi z albumu "Karpacki świat Bojków i Łemków" Wydawnictwa Bosz.